חלוקת חלקות לבנית בתי מגורים באזור הפיתוח והמגרשים לבניינים ציבוריים.

תוכנית הצ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקות לבנית בתי מגורים באזור הפיתוח והמגרשים לבניינים ציבוריים.
מספר: הצ/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את שטח התוכנית:
א- לשם חלוקת חלקות לבנית בתי מגורים באזור הפיתוח והמגרשים לבניינים ציבוריים.
ב- להשלמת חלקות 132- 127
ג- להרחבת הדרך הקיימת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1954תאריך פרסום: 17/06/1954. מס' ילקוט פרסומים: 356. עמוד: 1295. שנה עברית: התשיד .
פרסום להפקדה ברשומות08/10/1953תאריך פרסום: 08/10/1953. מס' ילקוט פרסומים: 314. שנה עברית: התשיד .
קבלת תכנית08/10/1953