חלוקת מגרש לבנייני ציבור מס' 131 ותוספת שבילים להולכי רגל - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש לבנייני ציבור מס' 131 ותוספת שבילים להולכי רגל - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש במגרשים 1032ב', 1031 א',
יצירת גישה וחניה לחלקה 1031 א',
יצירת פס ירוק בתור חלקה מסחרית 1032 ב',
חניה ושטח ציבורי פתוח כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/1978
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1977תאריך פרסום: 10/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2383. עמוד: 340. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1977תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1977. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1977. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1977.
החלטה בדיון בהפקדה22/08/1977
קבלת תכנית01/08/1977