חלוקת מגרש לשני מגרשים.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש לשני מגרשים.
מספר: מש/ 7/ 1/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת מגרש מס' 9 לשני מגרשים: 9א, 9ב.
2. קביעת אחוזי בניה למגרש 9א ל-%40.
3. הקטנת קו בנין בחזית מ- 50 מ' ל- 40 מ', קביעת קו
אחורי ל- 3 מ'.
4. קביעת הוראות והגבלות בניה.
5. שינוי יעוד ממגורים ג' לשביל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 9א

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק43-44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית06/04/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007