חלוקת מגרש 107 לשני חלקים, קביעת גודל מינימלי של חלקה 0.680 ד'

תוכנית עח/ 63/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש 107 לשני חלקים, קביעת גודל מינימלי של חלקה 0.680 ד'
מספר: עח/ 63/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש 107 לשני חלקים, קביעת גודל מינימלי של
חלקה 0.680 ד'.קביעת רוחב מינימלי של חזית מגרש
ל - 18.22 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
בת חן. מגרש 107

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8315חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1992.
פרסום לאישור ברשומות07/05/1992תאריך פרסום: 07/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4000. עמוד: 3010. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 30/01/1992.
פרסום להפקדה ברשומות28/11/1991תאריך פרסום: 28/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3948. עמוד: 971. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה01/05/1991
קבלת תכנית02/04/1991