חלוקת מגרש 31 לשני מגרשים - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש 31 לשני מגרשים - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש 31 לשני מגרים 31/1 ו- 31/2.
ב. שינוי יעוד ממגורים קומה אחת - קוטג' לשילוב
של מגורים + מסחר בחלק האחורי בהתאם
למצורף בתשריט, במגרש 31/1 מגרש 31/2
ישאר ללא שינוי.
ג. שינוי קוי בנין במגרש 31/1.
ד. הוספת זכויות בניה למסחר % 30 בקומה אחת
מגרש 31/1 (סה"כ 77.7 מ"ר).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 40שכונת עובדי ציבור - שכונת הזית - רחוב שפרינצק - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2008
קבלת תכנית30/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800225/02/2008