חלוקת מגרש 34 - מושב גיאה

תוכנית 6/ 03/ 158/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש 34 - מושב גיאה
מספר: 6/ 03/ 158/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלקה חדשה וקביעת זכויות בניה בקרקע על ידי שינוי
הוראות תכנית מס' 6 / 03 / 158 / 3 במגרש שמספרו 108
המיועד לאזור מגורים ולמשקי עזר (עפ"י תכנית מ
פורטת 6 / 03 / 158 / 3).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןגיאה

תיאור המיקום:
ישוב: גיאה
גוש: 2578 חלקה: 34 ח"ח 50, 51

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית16/08/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004