חלוקת מגרש 469 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש 469 - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לחלק את החלקה מס' 469 (מגורים) ל- 2 חלקות ( 469 א - 469 ב' ).
ב. להקטין את קו בניה אחורי מ- 4.00 מ' ל- 3.00 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38562חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2153. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/1980
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1978
פרסום להפקדה ברשומות23/02/1978תאריך פרסום: 23/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2415. עמוד: 1265. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/1978תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1978. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1978. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1978.
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1977
קבלת תכנית07/12/1977