חלוקת מגרשי בניה -כפר כנא

תוכנית ג/ 2535

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשי בניה -כפר כנא
מספר: ג/ 2535
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת השטח למגרשי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/1980תאריך פרסום: 17/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2645. עמוד: 2103. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1980
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1977תאריך פרסום: 09/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2332. עמוד: 1621. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1976
קבלת תכנית19/02/1976