חלוקת מגרשים בגוש 39572 חלקה 68 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים בגוש 39572 חלקה 68 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש של החלקה לארבעה מגרשים לבניה עצמית.
כשגודל החלקה המזערית תיהיה לא פחות מ- 250 מ"ר.
תותר בנית 2 בתים דו משפחתיים ובס"ה 4 יחידות דיור
שינוי יעוד באזור מגורים א' (קומה אחת לאזור מגורים שתי קומות (קוטג').

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572חלק86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1981תאריך פרסום: 12/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2735. עמוד: 2542. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2152. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1980.
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית25/02/1980