חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנא

תוכנית ג/ 4394

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנא
מספר: ג/ 4394
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח השטח הכלול בתשריט לצורכי מגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
17395חלק1
17470חלק17, 21, 47
17471חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1989תאריך פרסום: 29/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3674. עמוד: 3464. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים31/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1989.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/07/1987
החלטה בדיון באישור תכנית08/04/1987
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1986תאריך פרסום: 06/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3299. עמוד: 1344. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/05/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/05/1985
החלטה בדיון בהפקדה02/11/1983
קבלת תכנית08/12/1921