חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא

תוכנית ג/ 2951

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא
מספר: ג/ 2951
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19411חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/1980תאריך פרסום: 09/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2611. עמוד: 1218. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/1979
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1978תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1978.
פרסום להפקדה ברשומות25/05/1978תאריך פרסום: 25/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2439. עמוד: 1844. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1977
קבלת תכנית03/05/1977