חלוקת מגרשים לבניה -כפר מזרעה

תוכנית ג/ 3853

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה -כפר מזרעה
מספר: ג/ 3853
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע חלוקת שטחים לבניה ולפי יעודים ורשת דרכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1982תאריך פרסום: 30/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2807. עמוד: 1626. שנה עברית: התשמב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/12/1981
החלטה בדיון באישור תכנית30/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2233. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/1981תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1981.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/1981
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/02/1981
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/02/1981
החלטה בדיון בהפקדה09/06/1980
קבלת תכנית02/05/1980