חלוקת מגרשים לבניה -סכנין

תוכנית ג/ 2220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
מספר: ג/ 2220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבנית מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19315חלק132
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית02/11/1983
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1977תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1977.
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1976תאריך פרסום: 18/11/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2271. עמוד: 278. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1975
קבלת תכנית04/03/1975