חלוקת מגרשים לבניה -סכנין

תוכנית ג/ 2769

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
מספר: ג/ 2769
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה למגרשי בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19284חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1978תאריך פרסום: 14/12/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2491. עמוד: 427. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1978תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1978.
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1977
קבלת תכנית01/11/1976