חלוקת מגרשים לבניה -סכנין

תוכנית ג/ 2847

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
מספר: ג/ 2847
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הטח למגרשי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19315חלק106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות04/06/1981תאריך פרסום: 04/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2717. עמוד: 1952. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/1981תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1981.
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1977
קבלת תכנית13/01/1977