חלוקת מגרשים לבניה, נצרת

תוכנית ג/ 3417

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים לבניה, נצרת
מספר: ג/ 3417
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבנייה ושינוי יעוד מחקלאי לבנייה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16577חלק7-82, 9
16578חלק11-13
16579חלק1-2, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 392אום קובי -נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/1985תאריך פרסום: 30/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3206. עמוד: 2521. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים26/04/1985תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/1983
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2235. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 03/07/1981.
החלטה בדיון בהפקדה13/12/1979
קבלת תכנית19/11/1978