חלוקת מגרשים לבניה, שינוי למתאר, נצרת.

תוכנית ג/ 9557

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה, שינוי למתאר, נצרת.
מספר: ג/ 9557
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת מנחה למגרשים.
2. הקצאת שטח למבנה ציבור.
3. הסדרת מערכת הדרכים באזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16528חלק5231-33, 43
16541חלק7, 88, 90
16557חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים24/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/11/2005תאריך פרסום: 15/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5456. עמוד: 365. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3501. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1996
קבלת תכנית14/01/1996