חלוקת מגרשים לבניה

תוכנית ג/ 4462

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה
מספר: ג/ 4462
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת מגרשים לפי יעודם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1984
פרסום להפקדה ברשומות02/02/1984תאריך פרסום: 02/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3021. עמוד: 1444. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1983תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/10/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/10/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/10/1983
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1982
קבלת תכנית09/02/1982