חלוקת מגרשים לבניה

תוכנית ג/ 6739 -מחיקה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים לבניה
מספר: ג/ 6739 -מחיקה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת השטח למבני מגורים חד משפחתיים.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לבנית הנ"ל.
ג. קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית נאותה.
ד. יעוד שטחים למטרות ציבור - שטחים ציבוריים פתוחים
ושטחים למבני צבור ומסחר.
ה. התווית מערכת דרכים, חניות ושבילים להולכי רגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון

תיאור המיקום:
ישוב: עבדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17458חלק
17459חלק
17803חלק
17804חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/02/1990
קבלת תכנית04/06/1989