חלוקת מגרשים לתעשיה ומלאכה ושינוי משצ"פ לשטח לתעשיה ומלאכה

תוכנית 22/ 03/ 106/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים לתעשיה ומלאכה ושינוי משצ"פ לשטח לתעשיה ומלאכה
מספר: 22/ 03/ 106/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור תעשיה ומלאכה על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
גוש: 1 / 100279 ח"ח 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1998.
פרסום לאישור ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5224. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. עמוד: 4749. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1997
קבלת תכנית19/09/1996