חלוקת מגרשים מחדש אלמגור

תוכנית ג/ 4682

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש אלמגור
מספר: ג/ 4682
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות אלמגור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאלמגור

תיאור המיקום:
ישוב: אלמגור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13573חלק
13574חלק
13578חלק
13621חלק
13622חלק
13623כל הגוש
13624כל הגוש
13625כל הגוש
13626חלק
13627חלק
13628חלק
13629חלק
13630חלק
13631כל הגוש
13632כל הגוש
13633חלק
13634חלק
13635חלק
13636חלק
13637חלק
13638חלק
13639חלק
15645חלק
15646חלק
15649חלק
15650חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 95. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1984תאריך פרסום: 14/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3108. עמוד: 76. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1984.
החלטה בדיון בהפקדה30/05/1984
קבלת תכנית11/01/1984