חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעם

תוכנית ג/ 4947

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעם
מספר: ג/ 4947
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות מחדש בהתאם למצב הקיים
והפיתוח בעתיד.
קביעת יעדים ואזורים.
ביטול דרכים קימות והתווית דרכים חדשות.
ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקע ציבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון
ויחיעם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18155חלק
18202כל הגוש
18233חלק
18234חלק
18237חלק
18246חלק
18247חלק
18337חלק
18339כל הגוש
18340כל הגוש
18341כל הגוש
18342כל הגוש
18343כל הגוש
18358חלק
18359חלק
18362חלק
18363חלק
18365חלק
18366חלק
18420חלק
18421חלק
18422חלק
18423חלק
18424כל הגוש
18425כל הגוש
18426כל הגוש
18478כל הגוש
18479חלק
18952כל הגוש
18953כל הגוש
18955חלק
18956חלק
18957חלק
18958חלק
18959חלק
18960חלק
19010חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1988קבוץ געתוןביטול
תוכניתג/ 1027גבעת עוז ב'כפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2856. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים07/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית07/01/1987
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1986תאריך פרסום: 12/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3291. עמוד: 1185. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/09/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/09/1985
החלטה בדיון בהפקדה01/10/1984
קבלת תכנית06/02/1984