חלוקת מגרשים מחדש הגושרים

תוכנית ג/ 4549

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש הגושרים
מספר: ג/ 4549
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות הגושרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים

תיאור המיקום:
ישוב: הגושרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12121כל הגוש
12122כל הגוש
13111כל הגוש
13112כל הגוש
13113כל הגוש
13114כל הגוש
13117כל הגוש
13118כל הגוש
13119כל הגוש
13120כל הגוש
13121כל הגוש
13128כל הגוש
13131כל הגוש
13132כל הגוש
13251כל הגוש
13252כל הגוש
13282כל הגוש
13283כל הגוש
13284כל הגוש
13285כל הגוש
13286כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/1985תאריך פרסום: 29/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3181. עמוד: 1821. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/1985תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1985.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/1984
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1984
פרסום להפקדה ברשומות04/12/1983תאריך פרסום: 04/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2990. עמוד: 664. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/1983תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/06/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/06/1983
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1982
קבלת תכנית28/06/1982