חלוקת מגרשים מחדש שאר ישוב והסביבה

תוכנית ג/ 4996

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש שאר ישוב והסביבה
מספר: ג/ 4996
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם
מחדש בהתאם למצב הקיים
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות
ביטול מקרקעי יעוד ביטול כל תכנית קודמות
בכול הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןשאר ישוב

תיאור המיקום:
ישוב: שאר ישוב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13242חלק
13243חלק
13244חלק
13259חלק
13271חלק
13272חלק
13298חלק
13331כל הגוש
13332חלק
13333כל הגוש
13334כל הגוש
13335חלק
13336חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1987תאריך פרסום: 05/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3465. עמוד: 1983. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים05/07/1987תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1987.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/09/1986
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/1986
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1985תאריך פרסום: 17/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3258. עמוד: 518. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/1985תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/04/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/04/1985
החלטה בדיון בהפקדה01/10/1984
קבלת תכנית15/04/1984