חלוקת מגרשים מחדש שמורת והסביבה

תוכנית ג/ 4833

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש שמורת והסביבה
מספר: ג/ 4833
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשמרת

תיאור המיקום:
ישוב: שמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18044חלק
18045כל הגוש
18046חלק
18047כל הגוש
18048כל הגוש
18049חלק
18051חלק
18054חלק
18055חלק
18057חלק
18058חלק
18062כל הגוש
18127חלק
18129חלק
18130חלק
18131חלק
18526חלק
18758חלק
18780חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3238שנוי יעוד לשטח ספורט -שומרהביטול
תוכניתג/ 3526מחסן ביצים - שומרהביטול
תוכניתג/ 3793מושב שמורהביטול
תוכניתג/ 4702שכונת לולים משותפים, מושב שומרהביטול
תוכניתג/ 2281מושב שומרהביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/05/1986תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1986.
פרסום לאישור ברשומות15/05/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. עמוד: 2069. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות23/05/1985תאריך פרסום: 23/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3202. עמוד: 2424. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/04/1985תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1985.
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1984
קבלת תכנית07/09/1983