חלוקת מגרשים מחדש, בצת

תוכנית ג/ 4797

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש, בצת
מספר: ג/ 4797
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.
קביעת יעדים ואזורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת

תיאור המיקום:
ישוב: בצת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18192חלק
18194חלק
18275חלק
18282חלק
18283חלק
18284חלק
18285חלק
18286כל הגוש
18287כל הגוש
18306חלק
18309חלק
18310כל הגוש
18311חלק
18312כל הגוש
18313כל הגוש
18314כל הגוש
18315כל הגוש
18316חלק
18317חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2407תחנת תידלוק -בצתהתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. עמוד: 90. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים10/09/1986תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות02/12/1984תאריך פרסום: 02/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3130. עמוד: 503. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1984תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/08/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה22/08/1984
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1983
קבלת תכנית26/07/1983