חלוקת מגרשים מחדש, גבע

תוכנית ג/ 4092

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש, גבע
מספר: ג/ 4092
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים מחדש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע

תיאור המיקום:
ישוב: גבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23176חלק
23177חלק
23178חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1982.
פרסום לאישור ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 263. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/1982
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1982תאריך פרסום: 28/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2783. עמוד: 929. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1981.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/1981
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1981
קבלת תכנית30/10/1980