חלוקת מגרשים מחדש, מדרך עוז

תוכנית ג/ 4248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש, מדרך עוז
מספר: ג/ 4248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב,
הקיים והפיתוח בעתיד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11472חלק
11473חלק
11751חלק
11752חלק
11755חלק
11757חלק
11766חלק
11767חלק
11851חלק
11852חלק
11853חלק
11854חלק
11855חלק
11857חלק
11858חלק
11859כל הגוש
11860כל הגוש
11861כל הגוש
11862חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1985תאריך פרסום: 29/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3242. עמוד: 3267. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1985תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1985.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/1983
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/1983
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 266. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/10/1982תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/06/1982
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1981
קבלת תכנית27/05/1981