חלוקת מגרשים מחדש, עמוקה

תוכנית ג/ 5567

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש, עמוקה
מספר: ג/ 5567
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
למצב קיים.
קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילעמוקה

תיאור המיקום:
ישוב: עמוקה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18157חלק
18234חלק
18237כל הגוש
18238כל הגוש
18239כל הגוש
18240כל הגוש
18241חלק
18242כל הגוש
18243חלק
18244חלק
18473חלק
18479חלק
18691חלק
18697חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/1988תאריך פרסום: 12/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3585. עמוד: 78. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים06/09/1988תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1987תאריך פרסום: 26/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3503. עמוד: 353. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/1987תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/01/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/01/1987
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1986
קבלת תכנית05/01/1986