חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידו

תוכנית ג/ 4736

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידו
מספר: ג/ 4736
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות קיבוץ מגידו
והסביבה בספר המקרקעין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידומגידו

תיאור המיקום:
ישוב: מגדו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20275חלק
20278כל הגוש
20279כל הגוש
20280חלק
20281כל הגוש
20282חלק
20283כל הגוש
20284חלק
20285כל הגוש
20287חלק
20288חלק
20289חלק
20359כל הגוש
20391חלק
20421כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2739קבוץ מגידוכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1986תאריך פרסום: 29/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3339. עמוד: 2556. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים28/03/1986תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1984תאריך פרסום: 16/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3123. עמוד: 343. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים02/10/1984תאריך פרסום בעיתון: 02/10/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/05/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/05/1984
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1983
קבלת תכנית04/05/1983