חלוקת מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4874

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4874
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלוקת קיימות וחלוקתן מחדש
קביעת יעדים ואיזורים
ביטול דרכים קיימות והתתווית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועאדירים

תיאור המיקום:
ישוב: אדירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20768חלק2-7, 9-16, 18-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1987תאריך פרסום: 05/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3465. עמוד: 1980. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים09/04/1987תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/1986
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 30/01/1986.
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1986תאריך פרסום: 12/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3291. עמוד: 1186. שנה עברית: התשמו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/09/1985
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/09/1985
החלטה בדיון בהפקדה05/12/1984
קבלת תכנית21/10/1983