חלוקת מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4282

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4282
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות מחדש
קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר

תיאור המיקום:
ישוב: גנוסר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15544חלק
15545כל הגוש
15546כל הגוש
15547חלק
15548חלק
15549חלק
15550חלק
15551חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 370קבוץ גנוסרביטול
תוכניתג/ 4150בית יגאל אלין מרכז להנצחהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/12/1985תאריך פרסום: 05/12/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3275. עמוד: 915. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1982תאריך פרסום: 26/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2844. עמוד: 2710. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/1982תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/04/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/04/1982
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1981
קבלת תכנית22/06/1981