חלוקת מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4660

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4660
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לצרכי רשום בספרי מקרקעין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח

תיאור המיקום:
ישוב: יפתח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13001חלק
13485חלק
13486חלק
13487חלק
13488חלק
13489חלק
13490חלק
13491חלק
13492חלק
13493חלק
13494חלק
13495חלק
13496חלק
13497חלק
13507כל הגוש
13509כל הגוש
13510כל הגוש
13511כל הגוש
13512כל הגוש
13513כל הגוש
13514כל הגוש
13515כל הגוש
13516כל הגוש
13517כל הגוש
13518כל הגוש
13519כל הגוש
13657חלק
13658חלק
13659חלק
13668חלק
13671חלק
13672כל הגוש
13673כל הגוש
13967כל הגוש
13968כל הגוש
13969כל הגוש
13970כל הגוש
13971חלק
13972כל הגוש
13973כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1986תאריך פרסום: 23/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3295. עמוד: 1264. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים21/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1986.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/1985
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1984תאריך פרסום: 18/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3136. עמוד: 783. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/08/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/08/1984
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1983
קבלת תכנית24/01/1983