חלוקת מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4247

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4247
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קימות וחלוקתן מחדש בהתאם הקיים
והפיתוח בעתיד.
קביעת יעדים ואזורים.
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידודליה

תיאור המיקום:
ישוב: דליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11867חלק
11869חלק
11871חלק
11872חלק
11873כל הגוש
11874כל הגוש
11875חלק
11876כל הגוש
11877חלק
11903חלק
11904חלק
11906חלק
11924חלק
11925חלק
11926חלק
11930חלק
11968חלק
11976חלק
11977חלק
11978כל הגוש
11979חלק
11980חלק
11981חלק
11988חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 390קבוץ דליהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1984.
פרסום לאישור ברשומות03/05/1984תאריך פרסום: 03/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3051. עמוד: 2096. שנה עברית: התשמד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/1983
החלטה בדיון באישור תכנית03/08/1983
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 265. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/1982תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/06/1982
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1981
קבלת תכנית27/05/1981