חלוקת מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4360

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4360
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים וקביעת
יעדים ואיזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18115חלק
18117כל הגוש
18118כל הגוש
18121חלק
18122חלק
18123חלק
18126חלק
18135חלק
18136חלק
18137חלק
18138חלק
18140חלק
18141חלק
18142כל הגוש
18143כל הגוש
18232חלק
18233חלק
18234חלק
18235חלק
18782חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1489מושב רגבהשינוי
תוכניתג/ 1297שנוי לתכנית 616 שבי ציוןשינוי
תוכניתג/ 1636שנוי יעוד -שבי ציוןשינוי
תוכניתג/ 1665שבי ציון מלון דולפיןשינוי
תוכניתג/ 2764שבי ציוןשינוי
תוכניתג/ 1664שבי ציון חוף דרוםשינוי
תוכניתג/ 1542שבי ציוןשינוי
תוכניתג/ 2081שינוי מס' לתכנית מס' 616 -שבי ציוןשינוי
תוכניתג/ 31רגבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/05/1984תאריך פרסום בעיתון: 27/05/1984.
פרסום לאישור ברשומות23/02/1984תאריך פרסום: 23/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3027. עמוד: 1537. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1983
פרסום להפקדה ברשומות03/02/1983תאריך פרסום: 03/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2889. עמוד: 943. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/1982תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/06/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/06/1982
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1982
קבלת תכנית15/10/1981