חלוקת מגרשים סכנין - (גניזה)

תוכנית ג/ 2849

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים סכנין - (גניזה)
מספר: ג/ 2849
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19313חלק96
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/01/1977