חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה

תוכנית ג/ 4692

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה
מספר: ג/ 4692
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרכים חדשות למגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ישוב: עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק32-4224, 28-30, 43
19742חלק13-15, 269, 16, 27, 29
19747חלק27-28, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 826ערב אל עראמשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1985תאריך פרסום: 29/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3242. עמוד: 3264. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים04/08/1985תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1984
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2609. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1984תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1984.
החלטה בדיון בהפקדה13/06/1983
קבלת תכנית22/02/1983