חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרה

תוכנית ג/ 6958

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרה
מספר: ג/ 6958
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ובניה של שטחים
בתחום הישוב. תכנון רשת דרכים בהתחשבות במצב
הקיים.להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18564חלק1-2, 6-8, 173-5, 13, 18, 45
18565חלק1, 3-59, 61-63, 65-70, 1132, 60, 64, 71-72, 107-108
18566חלק102, 104, 153, 156-159103, 105-108, 135, 140, 148-151, 154-155, 160, 166, 169
18581חלק1, 3-4
18585חלק5-11, 13-16, 521, 3-4, 12, 51
19600חלק22-33, 37, 8635-36, 38, 85, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1245תכנית מתאר -תמרהשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 696. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/12/1995
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/11/1993
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/1993
פרסום להפקדה ברשומות30/05/1991תאריך פרסום: 30/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3882. עמוד: 2622. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/1991
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1990
קבלת תכנית25/02/1990