חלוקת מגרשים -מזרעה

תוכנית ג/ 3314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים -מזרעה
מספר: ג/ 3314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים למגורים ויעודים שונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק3010-12
18138חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1980תאריך פרסום: 16/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2664. עמוד: 176. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית07/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1979תאריך פרסום: 27/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2591. עמוד: 663. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1979.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/09/1979
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/09/1979
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/09/1979
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1978
קבלת תכנית04/07/1978