חלוקת מגרשים -סכנין

תוכנית ג/ 2906

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים -סכנין
מספר: ג/ 2906
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19313חלק128
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1978תאריך פרסום: 23/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2423. עמוד: 1429. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1977
קבלת תכנית02/03/1977