חלוקת מגרשים -סכנין

תוכנית ג/ 2793

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים -סכנין
מספר: ג/ 2793
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19318חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1977תאריך פרסום: 10/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2383. עמוד: 337. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1977
קבלת תכנית02/12/1976