חלוקת מגרשים -סכנין

תוכנית ג/ 2873

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים -סכנין
מספר: ג/ 2873
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת השטח למגרש בניה ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19319חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1978תאריך פרסום: 12/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2403. עמוד: 874. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1977
קבלת תכנית02/02/1977