חלוקת מגרשים -סכנין

תוכנית ג/ 2502

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים -סכנין
מספר: ג/ 2502
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית דרכים חדשות.
ב. חלוקה למגרשים לבניה בהתאם למסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19319חלק29, 31-3313-14, 17, 21-22, 35-36, 50-51, 61, 63-64
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/1996תאריך פרסום: 09/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4407. עמוד: 3263. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/05/1996
פרסום לאישור בעיתונים14/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/04/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית06/07/1994
פרסום להפקדה ברשומות13/01/1990תאריך פרסום: 13/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3733. עמוד: 1. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1989.
החלטה בדיון בהפקדה13/06/1983
קבלת תכנית28/12/1975