חלוקת מגרשים, סכנין

תוכנית ג/ 2782

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים, סכנין
מספר: ג/ 2782
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19313חלק91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1977
קבלת תכנית24/11/1976