חלוקת מחדש מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4723

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מחדש מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4723
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור

תיאור המיקום:
ישוב: יסעור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18061חלק
18064חלק
18065חלק
18068חלק
18461חלק
18462חלק
18464חלק
18497חלק
18498חלק
18499חלק
18503חלק
18504חלק
18511חלק
18513חלק
18515חלק
18516חלק
18519חלק
19619חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/12/1985תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1985.
פרסום לאישור ברשומות05/12/1985תאריך פרסום: 05/12/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3278. עמוד: 914. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות03/10/1984תאריך פרסום: 03/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3103. עמוד: 15. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/05/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה20/05/1984
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1983
קבלת תכנית14/04/1983