חלוקת מתחם מגורים למגרשים לשיוך לחברים - קיבוץ נוה אור

תוכנית ג/ 16935

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מתחם מגורים למגרשים לשיוך לחברים - קיבוץ נוה אור
מספר: ג/ 16935
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מתחם מגורים למגרשים לשיוך לחברים.

עיקרי ההוראות:
1. הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש.
2. הסדרת מקומות חניה.
3. עדכון קביעת יעודי קרקע תכליות ושימושים מותרים.
4. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אורנווה אור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22640חלק11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11068קיבוץ נווה אורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2007
קבלת תכנית13/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701016/07/2007