חלוקת קרקע בהסכמה וקביעת הוראות בניה, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 11477/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת קרקע בהסכמה וקביעת הוראות בניה, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 11477/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת קרקע בהסכמה ושינוי קווי בנין למבנים קיימים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחלוקה ורישום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2008תאריך פרסום: 24/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5888. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800911/06/2008