חלוקת שטח חלקה ושינוי בהנחיות בניה

תוכנית 23/ 03/ 102/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת שטח חלקה ושינוי בהנחיות בניה
מספר: 23/ 03/ 102/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת שטח החלקה.
ב. שינוי בהגבלות בניה (קווי בנין ואחוזי בניה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1992תאריך פרסום: 16/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3963. עמוד: 1433. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/1991
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/07/1991תאריך פרסום: 25/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3905. עמוד: 3231. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1991.
החלטה בדיון בהפקדה20/05/1991
קבלת תכנית19/02/1990