חלוקת שטחים למלאכה, מרכז מסחר ושירותי ציבור - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת שטחים למלאכה, מרכז מסחר ושירותי ציבור - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטחים ויעודם למלאכה, מרכז מסחרי ושירותים ומבנה ציבור.
מגרשים מס' 2, 3 למלאכה ותעשיה.
מגרש מס' 1 וחלק ממגרש מס' 2 מרכז למסחר ושירותיםץ
מגרש מס' 4 מבנה ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/1979תאריך פרסום: 16/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2559. עמוד: 2037. שנה עברית: התשלט .
פרסום לאישור בעיתונים05/07/1979
החלטה בדיון באישור תכנית02/07/1979
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/1978תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1978. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1978.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1978תאריך פרסום: 16/11/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2479. עמוד: 497. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה24/07/1978
קבלת תכנית01/07/1978