חלוקת שני מגרשי מגורים ומבני עזר - כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת שני מגרשי מגורים ומבני עזר - כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת שלושה מגרשי מגורים א', ע"י איחוד וחלוקת 2 מגרשי מגורים ומשקי עזר וקביעת זכויות הבניה כמפורט בסעיף 2.2 להלן

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים ומשקי עזר (מגרשים מס' 124/1, 124/2) לאזור מגורים א' (תאי שטח מס' 203, 202, 201).
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תאי שטח מס' 202, 201) ל- 210 מ"ר מתוכם 180 המהווים שטח עיקרי.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 203) ל- 290 מ"ר מתוכם 190 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
כל השטח הבנוי במושב כפר ורבורג
השינוי - מגרשים 124/1 ו- 124/2 וכן קטע מדרך 148, במושב כפר ורבורג
בתחום מועצה אזורית באר טוביה

קואורדינטה מערב מזרח -Y 624850
קואורדינטה דרום צפון X 174000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק3-6, 10-20, 22-45, 47-54, 56-58, 63, 67-69, 7155
2746חלק2-24, 26-32, 35-38
2748חלק3-10, 15-18, 21-43, 48, 51-56
2749חלק4-36, 38-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3113. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/02/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 340. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/10/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/09/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2006
קבלת תכנית25/04/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה